معرفی کارکنان
 

اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز کاشان

تلفن 4 -55421600 -- نمابر  55426100 -- انتشارات  55420937

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

داخلی

اعضای هیات علمی

دکتر سید مصطفی مناقب

رییس دانشگاه

مدیر گروه رشته الهیات (کارشناسی) و الهیات-علوم قرآن و حدیث(کارشناسی ارشد)

55425252

201

دکتر محمد حمیدی

مدیرگروه رشته های مهندسی و علوم پایه

223

دکتر مهدی  ملایی آرانی

همکار مدیرگروه رشته های مهندسی و علوم پایه

223

دکتر صفیه توکلی مقدم

مدیر گروه رشته های زبان و ادبیات فارسی

-

220

دکتر لیلا سادات مروجی

مدیر گروه رشته  کارشناسی ارشد نهج البلاغه

-

220

دکتر محمود صادقی

مدیر گروه رشته های علم اطلاعات،روابط عمومی و زبان و ادبیات عربی

-

225

عباس صالحی

مدیر گروه رشته های مدیریت و حسابداری

-

223

دکتر محمد  توکلی پور

برنامه ریزی درسی  رشته الهیات

-

224

سمیه  صالحی زارعی

مدیر گروه رشته های  مهندسی کامپیوتر

-

221

حوزه ریاست

مهدی اکبریان

مسئول دفتر ریاست - مسئول فارغ التحصیلان و تربیت بدنی

55425252

201

فرهنگی و دانشجویی

مهدی عطارزاده

مسئول فرهنگی و دانشجویی، مسئول وام دانشجویی

-

206

اداری

تقی دشتی

مسئول اداری -  مسئول دبیرخانه

-

205

مالی

مهدی قمصری زاده

عامل مالی و عمرانی

55434060

203

سمیه رضایی

کارشناس مالی دانشجویی

55422211

218

رضا شاکری

کارپرداز- خدمات اداری

55434060

203

آموزش

ناهید تحقیقی نیا

مسئول آموزش

207

نفیسه سادات فاطمی

مسئول فناوری اطلاعات و کاربر ارشد سیستم گلستان

-

209

سمیه گیاهی

مسئول کتابخانه -کارشناس برنامه ریزی درسی

-

216

امیرحسین پارسا

کارشناس آموزش (گواهی اشتغال به تحصیل-معادل سازی و اصلاح مشخصات)

 

212

غلامحسین رضازاده

کارشناس رشته های علوم انسانی

-

208

روح اله توکلیان

مسئول روابط عمومی - کارشناس رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه

-

231

طاهره غضنفری

مسئول امورمشمولان -کارشناس دانش آموختگان

-

219

مرضیه صفایی

مسئول پذیرش و ثبت نام ، مهمانی ، انتقالی ، بدون آزمون

-

210

منا حاجی زاده

کارشناس آموزش ( انصراف و امور اتباع) و مسئول آزمایشگاه ،آتلیه و بایگانی

-

112

فاطمه رحیمی

بازگشت به تحصیل، ثبت مرخصی تحصیلی، تغییر رشته و بازیابی رمز گلستان

-

230

لیلا کیوانی

کارشناس تحصیلات تکمیلی و مسئول امورفراگیران (کارشناسی ارشد)

55426111

211

انتظامات

سیدمحمد هاشمی مفرد

انتظامات، مسئول انبار، کاربر درگاه اینترنتی و  اتوماسیون تغذیه و اصلاح نمرات

-

110

 

بيشتر